Live volgen

Met de feature Live tracking van het logboek kun je vrienden die thuis zijn gebleven een link sturen waarop ze altijd de locatie van de laatste logboekvermelding en het tot nu toe afgelegde traject kunnen zien.

Voorbeeld

Hier is een live track van een reis in 2013.

Opzetten

Voorwaarde is dat je de Logboek Synchronisatie dienst gebruikt voor het logboek waarin je de track wilt delen. Nadat je het logboek hebt geĆ¼pload (stap 1 - 4), kun je via stap 5 de link genereren om met vrienden te delen. Het voordeel ten opzichte van de nieuwe oplossing is dat latere wijzigingen in het logboek ook invloed hebben op de gedeelde track en dat de track niet meer na 30 dagen wordt verwijderd.
Screenshot van de instellingen voor het delen van de track

Technische opmerking

De link die in de app wordt gegenereerd ziet er als volgt uit https://logbook-app.com/live-tracking/cloud.php?s=12345...

Alles na ?s= zijn de eerste 64 tekens van je geheime sleutel van de Logboek Synchronisatie dienst.